ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.zegarmistrz.pl jest P.P.H.U. Walldi Bronisław Komasa (dalej jako Administrator), 61-507 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r 174, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7830030459 REGON: 632105586, adres mailowy: sklep@zegarmistrz.pl

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: sklep@zegarmistrz.pl
Poczta: ul. 28 czerwca 1956r 174, 61-507 Poznań

POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym sklep.zegarmistrz.pl. W tym w szczególności poprzez:

 1. złożenie zamówienia, w celu realizacji zamówienia;
 2. rejestracje konta klienta, w celu założenia i prowadzenia konta klienta;
 3. uzupełnienia formularza kontaktowego, w celu realizacji kontaktu.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do prawidłowej realizacji zamówienia lub rejestracji konta klienta w sklepie sklep.zegarmistrz.pl niezbędne jest podanie danych osobowych i adresowych. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów z klientem obejmujących powyższe usługi. 

Odpowiedź na zapytanie złożone formularzem kontaktowym wymaga podania danych kontaktowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę (udzielenie lub odmowa udzielenia zgody jest dokonywana w ustawieniach przeglądarki internetowej), dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowej realizacji zamówienia, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta klienta lub realizacji kontaktu.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług;
 2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu;
 3. Archiwizacji danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz mogą być udostępniane podwykonawcom Administratora, dostawcom towarów, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi IT lub inne usługi związane z działalnością sklepu internetowego (np. podatkowe, księgowe, prawne).

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Twoich danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymagać tego będzie proces świadczenia naszych usług. Przekazując dane osobowe do państw trzecich podejmiemy niezbędne środki do zapewnienia, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych tzn. odbiorcy danych pochodzić będą z krajów, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych lub są odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy certyfikowali zgodność z programem Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA. 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, czas istnienia konta klienta lub czas realizacji kontaktu (i ewentualnych dodatkowych zapytań), a jeżeli dane przetwarzane są ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora – do momentu, w którym interes ten przestanie istnieć.

UPRAWNIENIA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych które jego dotyczą.
 2. Poprawiania, uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 3.  Przenoszenia danych.
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

 1. Drogą elektroniczną na adres sklep@zegarmistrz.pl
 2.  Korespondencyjnie na adres: P.P.H.U. Walldi Bronisław Komasa ul. 28 czerwca 1956r 174, 61-507 Poznań
 3. Osobiście w siedzibie Administratora.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Moje ulubiuone produkty

Brak ulubionych produktów

favorite_border 0