1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: sklep.zegarmistrz.pl (dalej jako sklep) jest prowadzony przez P.P.H.U. Walldi Bronisław Komasa z siedzibą w Poznaniu, (61-507 Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. 174) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7830030459 REGON: 632105586, adres mailowy: sklep@zegarmistrz.pl

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną zegarków i produktów powiązanych za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji lub zakładając indywidualne konto w sklepie (rejestracja). Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych oraz, w przypadku rejestracji, do ich aktualizowania. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane i chronione na zasadach określonych w polityce prywatności.

 4. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Usługi prowadzenia indywidualnego konta w sklepie są świadczone przez czas nieoznaczony, a Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie tych usług w dowolnym momencie.

 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 7. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragony.

 8. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży towaru uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 9. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub bezpośrednio  do sklepu. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w przypadku wybrania dostawy przez firmę kurierską. Koszt dostawy towarów uzależniony jest od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

 10. Sklep prowadzi sprzedaż w Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Możliwe są następujące formy płatności: zapłać przelewem online z tpay.com,  zapłać kodem BLIK z tpay.com, zapłać raty tpay.com, zapłać za pomocą przelewu z innego banku.

 12. Brak uiszczenia płatności w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia upoważnia nas do anulowania zamówienia.

 13. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W przypadku płatności przelewem bieg powyższego terminu rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym sklepu. Firma kurierska dostarcza przesyłki zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie.

 14. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, a także wskazaniem oczekiwań dotyczących sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej. Przed odesłaniem produktu do reklamacji, należy wcześniej skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem: 61 833 22 29

 15. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli w tym czasie sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną.

 16. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

 17. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. Zakupiony towar może być objęty gwarancją producenta lub innego podmiotu. Warunki gwarancji są opisane w karcie gwarancyjnej wystawianej przez gwaranta.

 18. W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny tutaj. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe, jednak należy składając oświadczenie w nim zawrzeć dane identyfikujące i kontaktowe Klienta oraz zwracany towar.

 19. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym zgłoszeniu faktu obsłudze sklepu, razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

 20. Zwrot środków dokonywany jest na rachunek, z którego dokonano płatności / W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub w przesyłce zwrotnej należy wskazać numer rachunku, na jaki ma zostać dokonany zwrot środków. W przypadku płatności kartą zwrot środków zostanie wykonany na kartę, z której uiszczono płatność.

 21. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od otrzymania przez nas zwracanego towaru.

 22. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 23. Zalecane wymagania techniczne do korzystania ze sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 24. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie ze sklepu w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie niezamówionej informacji handlowej.

 25. Klient może się kontaktować ze sklepem, w tym składać reklamacje:
  a.      osobiście pod adresem: ul. 28 czerwca 1956r. 174, 61-507 Poznań
  b.      telefon +48 61 833 22 29
  c.      mail: sklep@zegarmistrz.pl

 26. Złożenie zamówienia w sklepie lub rejestracja w sklepie jest równoznaczna ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 27. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 28. Wszelkie spory pomiędzy sklepem a Klientem będą poddane pod rozstrzygnięcie sądów w Poznaniu. Klient ma prawo zgłosić chęć polubownego załatwienia sprawy.

Moje ulubiuone produkty

Brak ulubionych produktów

favorite_border 0